选型
Cat.1 IP MODEM 4G DTU 电力DTU 3G IP MODEM GPRS IP MODEM 串口转换器 CDMA IP MODEM
数传终端(DTU)
Cat.1无线数据传输终端 F2C16 无线数据传输终端 F2X16 V2 4G IP MODEM(4G DTU) F2X16 工业IP MODEM F2X03 工业IP MODEM F1X03 电力IP MODEM 低功耗IP MODEM F2X14

4G数传终端(4G DTU) F2X16

标签: 工业级DTU 4g dtu 全网通dtu td-lte dtu fdd-lte dtu 低功耗IP MODEM

  ●  全网通/4G/3G/2.5G全线兼容
  ●  支持RS232,RS485通信等

  ● 
  超低功耗远低业界同类产品
  ●  一体化终端数据透传
  ●  支持多种上下触发模式
  ●  短信备份
  ●  提供更多安全布署方案
  ●  多数据中心同步传输
  ●  支持远程管理,效率高
功能特性 参数 配件内容 相关下载 相关内容